دستاوردهای اولین کنفرانس و تبیین محور اصلی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - مصاحبه با دکتر علی ملکی دبیر اجرایی اولین کنفرانس حکمرانی


اولین کنفرانس حکمرانی در سال 1396 برگزار شد و خوشبختانه این کنفرانس فراتر از حد انتظارات بود. به صورتی که در روز آخر کنفرانس که معمولاً از انگیزه‌ها کاسته می‌شود حضور بالایی را داشته‌ایم. فعالیت در عرصه سیاستگذاری که از سال ها پیش آغاز شده و مجموعه افرادی که در حوزه سیاستگذاری، فعال هستند، در انتظار این رویداد بوده‌اند تا گرد هم‌آیند و همدیگر را بشناسند و درنهایت جامعه علمی سیاستگذاری شکل بگیرد. لذا در این مرحله از شکل‌گیری جامعه علمی حوزه سیاستگذاری، برگزاری کنفرانس ضروری به نظر می‌رسید. علاوه بر این، هدف مهم دیگری که در کنفرانس سال گذشته محقق شد و در کنفرانس پیش رو به دنبال تقویت این هدف هستیم، تعامل بین حوزه عمل و حوزه نظر است؛ یعنی کسانی که پزوهش سیاستگذاری انجام می‌دهند و کسانی که از نتایج پژوهش باید استفاده کنند. به این دلیل سال گذشته، از مسئولین کشور و افرادی که در حوزه عملی سیاست‌گذاری نقش دارند دعوت‌ شد تا در کنفرانس حضور یابند. علاوه بر دبیر مجمع تشخص مصلحت نظام، دو وزیر و چندین معاون وزیر و سایر مسوولانی که درصحنه واقعی سیاست‌گذاری فعال هستند، در کنفرانس سال گذشته حضور داشتند. حضور این مدیران ارشد، ما را به سمت موضوع محوری امسال، یعنی سیاستگذاری باز رهنمون شد. در حین بررسی تجارب و نظرات مطرح‌شده این دیدگاه حاصل شد که تمام ذینفعان تا حد لازم در فرایند سیاست‌گذاری درگیر نیستند و باید این تجربه به‌تدریج در کشور ایجاد شود و حداقل در برخی از حوزه‌های سیاست‌گذاری ضرورت دارد که این فرایند آغاز شود که نخبگان، جامعه علمی، محققان و جامعه اجرایی در فرایند سیاست‌گذاری تعامل داشته باشند و به همین دلیل عملاً موضوع محوری کنفرانس امسال را «سیاست‌گذاری باز، تعامل نخبگان، مردم و مسئولین» خواهد بود که این چشم‌انداز را مطرح می‌کند که با ورودی‌های متعدد، کیفیت سیاست‌گذاری کشور را برای حل مسائل مختلف تقویت کنیم.

برای مشاهده فیلم مصاحبه اینجا کلیک کنید.