ضرورت و لزوم سیاست‌گذاری باز در کشور - گزیده‌ای از صحبت‌های دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، دبیر اجرایی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی


در دوره اخیر با ورود تکنولوژی‌های‌ IT و ICT، مکانیسم‌ها و ابزارهایی که مردم به‌وسیله آن‌ها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند، تسهیل شده است. این تکنولوژی‌ها به افرادی که در تصمیم‌گیری‌ها دخالت و نقشی ندارند، قدرت‌هایی می‌دهد که حتی می‌توانند حاکمیت را تحت تأثیر قرار دهند. کمپانی‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک و ... دارای دیتابیس‌های زیادی هستند و می‌توانند تصمیمات را شکل دهند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از فیس‌بوک و دیتاهای آن می‌تواند انتخابات آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. به همین ترتیب، قدرت از بالا به پایین منتقل می‌شود و درنتیجه این انتقال قدرت، پارادیم «سیاست‌گذاری» به «سیاست‌گذاری باز» تغییر پیدا کرده و همه کشورها به این سمت حرکت کرده‌اند.

در کشور ما هم، اهمیت و لزوم توجه به سیاست‌گذاری باز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و دیگر، مدل سنتی تصمیم‌گیری جوابگو نیست؛ به شکلی که عده‌ای برای تمام افراد جامعه تصمیم بگیرند. اما در این سیاست‌گذاری باز، قشرهای مختلف (حاکمیت، نخبگان و مردم) در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت دارند. این سه قشر خاص به‌عنوان سه رکن در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند؛ یعنی علاوه بر حاکمیت، طبقه نخبگان که مسائل را از زاویه خبرگی می‌بینند و مردم که تأثیر سیاست‌ها بر زندگی آن‌ها نمود پیدا می‌کند، درگیر فرایند سیاستگذاری می شوند. تعامل این سه دسته و نقشی که هرکدام از این ارکان می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری ایفا کنند تا به تصمیم‌گیری درست رسیده شود از دلایلی بوده که موضوع کنفرانس را به سمت سیاست‌گذاری باز سوق داده‌ایم؛ لذا، موضوع و محور اصلی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی «سیاستگذاری باز» انتخاب شده است.