فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.