مهمترین بخش‌های سخنرانی دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی


این همایش می تواند به کانونی برای همفکری نخبگان کشور برای رسیدن به راه های برون رفت از چالش های مدیریتی تبدیل شود.

 مفهوم مشترکی وجود دارد که عامیت سیاسی نام دارد و سرفصل جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس تعریف شده است. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت ها بدانیم آنگاه رای و انتخاب مردم از نوعی عامیت برخوردار است. در مقابل نوعی از حکومت ها که به واسطه یک فرد یا گروه محدودی شکل می گیرد و اراده مردم در تعیین آنها نقشی ندارد از عامیت برخوردار نیست. نوعی از عامیت، عامیت یگانه عمومی نام دارد که حکومت دمکراسی را شامل می شود؛ در حکومت سه گانه عمومی اگر عامیت با ماهیت دینی وارد نظم سیاسی و سامانه حکمرانی شود آنگاه سه گانه عمومی شکل می گیرد. در ایران عامیت دینی برخواسته از مشروعیت دینی و مردمی می باشد.

در حکمرانی کشور سه مبنای قانون، دین و اجرا وجود دارد بنابراین این نظام سامانه جدیدی را شکل می دهد و اجرا تابعی از قانون و دین می شود؛ البته قانون هم نباید مغایر با دین باشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه عامیت سوم نوع جدیدی از حکومت های دموکراتیک است کفت: پیدایش جمهوری اسلامی به عنوان نوع جدیدی از حکومت های دموکراتیک و رای مردم می باشد البته دو نوع تعارض دینی و مدنی وجود دارد و ممکن است مسئول اجرایی در اثر سلیقه یا برداشت های متفاوت قوانین را نقض کند تعارض دینی نیز در اجرا و قانون ممکن است به وجود بیاید البته تعارض تصمیم گیری ها از طریق مجمع حل و فصل می شود.

پایان دکتر محسن رضایی با تاکید بر اینکه مردم سالاری دینی سرمشق قانون، اجرا و رهبری است گفت: اسلام با عقلانیت جمعی و بالعکس تعارضی ندارد و مشکل اصلی حکمرانی در ایران مربوط به کارآمدی قوای سه گانه کشور است که باید راهکارهایی برای شایسته سالاری، شفافیت، انضباط و وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی ایران و ارزش های انقلاب در قوای سه گانه ایجاد شود و تنظیم رابطه بین این سه قوه صورت گیرد.