برگزاری نشست تخصصی - سیاستی «توانمندسازی حکومت؛ توسعه ظرفیت اجرایی دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


    این نشست با حضور و سخنرانی مسعود نیلی، احمد میدری، علیرضا علوی‌تبار و جعفر خیرخواهان به همراه رونمایی از کتاب «توانمندسازی حکومت» برگزار می‌شود.