دومین جلسه هماهنگی مدیران پنل‌


    دومین جلسه هماهنگی مدیران پنل‌های تخصصی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با حضور دبیر کنفرانس و دبیران برخی از پنل‌ها در سالن جلسات پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 29 آبان 98 برگزار گردید.

    در ابتدای این جلسه علی مروی دبیر کنفرانس به توافقات صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت انتشار مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در برخی از نشریات علمی – پژوهشی معتبر اشاره کرد.

    در این جلسه هریک از دبیران پنل‌ها گزارشی از روند پیشرفت فعالیت‌های خود و نیز نهایی‌سازی اعضای کمیته علمی پنل‌ها ارائه نمودند. در ادامه همچنین درباره برگزاری پیش نشست‌ها و کارگاه‌های مرتبط با پنل-های تخصصی بحث و تبادل نظر شد.