اولین جلسه هماهنگی مدیران پنل‌


     اولین جلسه هماهنگی مدیران پنل‌های تخصصی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با حضور دبیر کنفرانس و دبیران برخی از پنل‌ها در سالن جلسات پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 12 آبان 98 برگزار گردید.

    در ابتدای این جلسه علی مروی دبیر کنفرانس به معرفي سومين كنفرانس حكمراني و سياست‌گذاري پرداخت و برنامه ها و نیز ساختار برخی از پنل‌‌های تخصصی معرفی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

    در ادامه این جلسه محور اصلی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی تحت عنوان «گذار به نسل جدید حکمرانی» مورد تبیین قرار گرفت که اساس آن الزام تغییر مدل الگوی حکمرانی فعلی و اتخاذ الگوی جدیدی است. 

    گفتنی است در کنفرانس امسال رویکرد متفاوتی نسبت به دو کنفرانس قبلی اتخاذ شده است که آن هم تمرکز بیشتر بر نقش‌آفرینی «بخش خصوصی» است.