ابزار و روش های آینده پژوهی راهبردی در سیاستگذاری و حکمرانی

  در این کارگاه، شرکت کنندگان روش های نوین آینده پژوهی و به کارگیری آن در حوزه های مدیریتی و سیاستگذاری را خواهند آموخت. دانش کاربردی آینده پژوهی راهبردی Prospective stratégique که در چند سال گذشته تحول بسیاری یافته است، امروز به ابزاری غیر قابل اجتناب در حوزه های حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و مدیریتی تبدیل شده است. از این رو هدف اصلی این کارگاه علاوه بر دانش افزایی در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی، پرداختن به راهکارها، شناخت کاربردی و شیوه به کار گیری روش های آینده پژوهی راهبردی در سطوح گوناگون است. همچنین در این دوره به شیوه های برنامه ریزی و نوسازی کنش های راهبردی با استفاده از آینده پژوهی راهبردی آموزش داده می شود. هدف از این درس مجهز ساختن شرکت کنندگان و به ویژه مدیران ارشد به ابزار های نوین روش شناسی در گستره آینده پژوهی راهبردی و آشنایی با برنامه ریزی و اجرای یک طرح در حوزه های برنامه ریزی های کلان و راهبردی و مدیریتی و حکمرانی است.

  مدرس:

  دکتر محمود دلفانی

  دکترا تاریخ و تمدن مدرن از دانشگاه سوربن پاریس

  رییس Methodologica Governance University در پاریس

  مدیر گروه و استاد آینده پژوهی راهبردی آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی پاریس

  Ecole Européenne de Méthodologie, Gouvernance et Prospective Stratégique

  مدیر مسئول و سردبیر دانشنامه دانشگاهی Analytica Iranica در فرانسه

  مدیر International Team for Economic Governance (ITEG) در فرانسه

  زمان:

   

  23 دی ماه 1396، ساعت 8:30 تا 13

  مکان:

  پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

  هزینه:

  50000 تومان (آزاد)

  20000 تومان (دانشجویی)

  پوستر کارگاه: