بررسی حقوقی چالش های بین المللی آب، محیط زیست و نفت وگاز

  در این مجموعه کارگاه ها، چالش های مسائل حقوقی و قانونی در سطح بین المللی در حوزه استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به طور خاص این مباحث در سه کارگاه برگزار می گردد. کارگاه حوزه منابع نفت، گاز و امنیت انرژی،  کارگاه قوانین حوزه تامین و امنیت آب و در نهایت کارگاه قوانین بهره برداری از منابع زیست محیطی.

  در کارگاه اول، معرفی اصول پایه ای حقوقی و قانونی در حوزه ی منابع طبیعی مشترک (بین مرزی) و فرامرزی خواهد بود. تاکید این بخش بر روی ارائه یک بحث ساده و کاربردی در مورد فرآیند ها و قواعد قانونی حاکمیتی در استخراج و بهره برداری از منابع مختلف انرژی و کلیه فعالیت های مربوط به آن می باشد.

  کارگاه دوم به مرور کلی بر ابزارهای جهانی، منطقه ای و بین ایالتی، مناسبات و قواعد بین المللی حوضه های آبریز و منابع آب می پردازد. در این بخش پیرامون مسائل مهم قانونی که در زمینه بهره برداری و حفاظت از منابع آبی، شامل استفاده عادلانه و پایدار و حل و فصل اختلافات احتمالی وضع و اجرا شده اند، تبادل نظر خواهد شد.

  در کارگاه پایانی نیز اصول و مکانیزم های حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و بین المللی و ابزار های قانونی خاص (توافقنامه های بین المللی، قوانین، مقررات ملی و دستورالعمل های "قانون نرم") مربوط به ایالات و شرکت هایی که در استخراج منابع معدنی و تولید انرژی دخالت دارند، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  این مجموعه کارگاه ها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

  مدرس:

  دکتر سرگی وینوگرادوف

  Dr. Sergei Vinogradov

  دکترای تخصصی از دانشگاه ایالتی مسکو

  استاد دانشگاه داندی اسکاتلند

  مجری پروژه LLM

  زمان:

  کارگاه اول: 16 و 17 دی ماه 1396

  کارگاه دوم: 18 و 19 دی ماه 1396

  کارگاه سوم: 20 و 21 دی ماه 1396

  مکان:

   دانشگاه صنعتی شریف

  هزینه:

  هزینه ثبت نام هر کارگاه یک میلیون تومان می باشد.

  پوستر کارگاه:

  برنامه کارگاه ها:

  کارگاه حوزه منابع نفت، گاز و امنیت انرژی

  کارگاه قوانین حوزه تامین و امنیت آب

  کارگاه قوانین بهره برداری از منابع زیست محیطی