چالش های و فرصت ها پیری جمعیت در سیاست گذاری اجتماعی و رفاه سالمندان

  این کارگاه چالش ها و فرصت های مرتبط با پیری جمعیت و رفاه بخشی به سالمندان را مورد بحث قرار خواهد داد. برای این منظور، یافته های کلیدی حاصل از شاخص the Global AgeWatch Index  مورد بحث قرار گرفته و در مورد چگونگی توسعه آن به عنوان یک شاخص تحلیل مقایسه ای در تحلیل سالخوردگی فعال و توأم با رفاه مختص ایران و سایر کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا تبادل نظر خواهد شد.

  این کارگاه به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

  مدرس:

  پروفسور اصغر زیدی

  Professor Asghar Zaidi, PhD

  University of Southampton and London School of Economics, UK

  • دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان، 2006.
  • استاد مدعو مدرسه اقتصاد لندن و و مشاور تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد.
  • مسئول پروژه تحقیقاتی AAI و مبدع شاخص Global Watch Age Index.
  • اقتصاددان ارشد در موسسه OECD پاریس.         
  • مشاور سازمان بهداشت جهانیWHO  در پروژه ی طراحی فضای شهری مناسب برای سالمندان در ژاپن.

  زمان:

  پنج شنبه 25 آبان 1396- ساعت 10

  مکان:

  پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

  هزینه:

  50000 تومان (آزاد)

  20000 تومان (دانشجویی)

  پوستر کارگاه: