دبیر

  آقای سعید نریمان
   

  اعضاء

  • دکتر علی اصغر پورعزت، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر مجید وحید، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر ملک‌محمدی، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر علی صناعی، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر ابراهیم محسنی، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر کیومرث اشتریان، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر احسان خاندوزی، هیات علمی دانشگاه علامه
  • دکتر سیدمجتبی امامی، هیات علمی دانشگاه امام صادق
  • دکتر علی رضا علی احمدی، هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
  • دکتر نورالله قیصری، هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، هیات علمی دانشگاه شاهد
  • دکتر لطف‌الله فروزنده، هیات علمی تربیت مدرس
  • دکتر مهدی مرتضوی
  • دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس
  • دکتر علی صفدری، معاون سازمان اداری استخدامی
  • مهندس مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت
  • دکتر علی احمدی، رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت
  • دکتر جلیل محبی، رییس دفتر حقوق مرکز پژوهشیها
  • دکتر علی رضا شاهپری، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی
  • دکتر محمود عسگری آزاد
  • دکتر مهدی  ثنایی   
  • دکتر مصطفی زمانیان  
  • دکتر وحید خاشعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

   

  محورها

  1- حکمرانی کلان در ایران
  چالشهای نهاد اجرا و قانون گذاری
  موانع اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان در کشور
  اصول و ویژگیهای شیوه قانون نویسی
  نسبت سیاستگذاران با اجرای سیاست
  نظام انتخابات و اثرات آن بر کیفیت حکمرانی(ثبات قانون، ارتقا سیاستگذاری، مدیریت انتخابات و ...)

    
  2-  تنظیم‌گری
  ساختار سازمان‌های تنظیم‌گر
  کنترل فساد و لابی در تنظیم‌گری
  تنظیم‌گری مسائل اجتماعی
  نقش حاکمیت در تنظیم‌گری
  نقش سمن‌ها، مراجع اجتماعی و مردم در تنظیم‌گری
  تجربه‌ی شورای رقابت در ایران
  تنظیم‌گری بخشی در کشور 
  تجربیات جهانی تنظیم‌گری

             

  3- سیاست‌پژوهی و نظام اداری
  مبانی نظری سیاست¬پژوهی
  نقش نهادهای سیاست پژوه در سیاستگذاری
  تجربیات ایران و جهان در سیاستگذاری موفق و شکست سیاستها
  معیارها و سنجه‌های ارزیابی نظام اداری و فرآیندهای نظارتی
  اندازه دولت و استخدام
   تربیت مدیران آینده کشور
  دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
  اطلاعات و نظام اداری

    
  4-  شفافیت 
  مبانی نظری شفافیت
  شفافیت، مشارکت و پاسخگویی
  شفافیت و فساد(اداری، سیاسی، اقتصادی)
  شفافیت و حکمرانی خوب
  الزامات و بایسته های تحقق شفافیت در نظام اداری کشور
  شفافیت، آمار، تصمیم‌گیری، ارزیابی، راستی‌آزمایی؛
  بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی تحقق شفافیت در ایران
  نقش شفافیت در پیشبرد سیاست‌های کلان نظام