دبیر

دکتر محمد حاجیلوئی

مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه(دانشگاه مجازی)

اعضاء

دکتر محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ دولت نهم
دکترحجت الله ایوبی، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم
دکترکیومرث اشتریان، دبیرکمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت
حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه، مشاور وزیر و مدیر کل ارشاد قم  در دولت یازدهم
دکتر محمد رضا بهمنی، مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ دولت یازدهم
دکترمحمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دکتر مهدی  ناظمی اردکانی، دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی کشور
دکتر فیروز رازنهان، مدیر فنی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
دکتر منصور واعظی، دبیر اسبق شورای فرهنگ عمومی
حجت الاسلام نصراله پژمان فر، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس
دکتر محمد هادی همایون، رئیس دانشکده معارف اسلامی و  فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر جلال غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حجت الاسلام سید محمد حسین هاشمیان، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر  محمود حاجیلویی، مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه(دانشگاه مجازی)

 

محورها

  • نظریه فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی
  • دین و سیاستگذاری فرهنگی
  • مردم و سیاستگذاری فرهنگی
  • حاکمیت دینی و سیاستگذاری فرهنگی
  • بازخوانی انتفادی تجربه تدوین و اجرای اسناد فرهنگی ملی کشور
  • اسیب شناسی نهادهای رسمی سیاستگذاری فرهنگی
  • بازخوانی نقش نهادهای غیر رسمی در سیاستگذاری فرهنگی
  • تنوع فرهنگی(قومی-مذهبی) و سیاستگذاری فرهنگی
  • رسانه و سیاستگذاری فرهنگی
  • نقش حوزه و دانشگاه در سیاستگذاری فرهنگی