دبیر

  دکتر رضا شجیع

  اعضاء

  • دکتر سید عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان
  • دکتر سید مناف هاشمی، معاون سابق توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و استاندار فعلی گلستان
  • دکتر فریبا محمدیان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ایران
  • دکتر غلامرضا شعبانی بهار، معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان
  • دکتر ابوالفضل فراهانی، معاون آموزشی دانشگاه پیام نور
  • دکتر رحیم رمضانی نژاد، استاد دانشگاه
  • دکتر رشید خدابخش، مدیر کل اسبق ورزش و جوانان استان های چهار محال و بختیاری،آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،فارس و اصفهان
  • دکتر رضا شجیع، دبير شوراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان
  • مهندس صطفی هاشمی طباء، وزیر سابق صنایع و معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی
  • منوچهر زندی، پیشکسوت عرصه رسانه های ورزشی
  • دکتر طاهره طاهریان، مشاور امور ورزش معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری
  • دکتر حبیب هنری، استاد دانشگاه
  • دکتر محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش
  • دکتر یلدا رحیمیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حكروايي و سياستگذاري عمومي
  • دکتر محمد پورکیانی، مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دکتر محمد جوادی پور، عضو هيات علمي دانشگاه تهران
  • دکتر شهرام میرزمانی، آينده پژوه و رييس آكادمي ملي ورزش همگاني
  • دکتر لقمان کشاورز، استاد دانشگاه پیام نور
  • دکتر صلاح الدین نقشبندی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  • مصطفی محمدی رئوف، دبیر دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان

  محورها

  • مفهوم حکمرانی در ورزش
  • حکمرانی در ورزش؛ زیرساخت ها و اصلاحات
  • ابعاد قانونی و تنظیم گری در ورزش
  • حکمرانی مطلوب جهت توسعه ورزش های همگانی
  • وضعیت ذینعان در حکمرانی مطلوب ورزش
  • اجرایی نمودن استاندارهای حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش
  • چالش های اجرای استاندارهای حکمرانی مطلوب در ورزش دانش آموزی
  • نقش حکمرانی مطلوب در جذب سرمایه گذاری خارجی در ورزش
  • تحلیل وظایف و اختیارات فدراسیون های ورزشی از منظر حکمرانی خوب
  • تطبیق اساسنامه فدراسیون های ورزشی با شاخص های حکمرانی خوب
  • آشنایی با شاخص های حکمرانی مطلوب در ورزش
  • نقش حکمرانی مطلوب در توسعه ورزش