دبیر

  دکتر حسینی دولت آبادی

  اعضاء

  • دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
  • دکتر سید علی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر سیداحسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • دکتر محمدجواد شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی مروی، مدیرگروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر صمد عزیز نژاد مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر امین محسنی، انجمن علمی دانشگاه تهران
  • دکتر علی سر زعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • دکتر سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و دبیر کمیته علمی
  • سعید عباسیان، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی کمیته

  محورها

  • ماهیت حقوقی و ساختار بانک مرکزی
  • استقلال بانک مرکزی و مخاطره تسخیر تنظیم­گری 
  • ارتباط تنظیم‌گری بانکی با سایر اجزای نظام مالی (بیمه، بورس، صندوق های بازنشستگی و ...)
  • ساختار، اعضا، نحوه تصمیم­گیری و چگونگی عزل و نصب ارکان بانک مرکزی
  • شورای فقهی و تنظیم­گری و نظارت شرعی بر عملیات بانکی مؤسسات اعتباری
  • شفافیت، پاسخ­گویی و گزارش­گری بانک مرکزی
  • بانک مرکزی و مدیریت بحران­های بانکی
  • کیفیت تنظیم­گری بانکی
   • خلق پول بانکی
   • ساختار ضمانت و بیمه سپرده­های بانکی
   • رژیم ­های اعسار (ورشکستگی) بانکی
   • الزامات مربوط به سرمایه و نسبت­های نقدینگی مؤسسات اعتباری
   • الزامات احتیاطی کلان بانک­ها
   • الزامات مربوط به افشا و گزارش­گری مالی بانک­ها
   • محدوده­های فعالیت­های مؤسسات اعتباری
   • مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت­ حاکمیت شرکتی بانک­ها