دبیر

  دکتر محمد معید ملک زاد

  اعضاء

  • دکتر سیدی فر،  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دکتر رسول دیناروند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتر محمدحسین سالاریان زاده، مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت
  • دکتر محمدصادق مهدوی، عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج)
  • دکتر رحمت الله حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران
  • دکتر سیدصمد آقامیری،  عضو هیات علمی دانشگاه هلال ایران
  • دکتر کامران باقر لنکرانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • دکتر محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی
  • دکتر روح الله حمیدی مطلق، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر مسعود اعتمادیان، عضو هیات علمی دانشگاه ایران
  • دکتر سیدمرتضی سیادتان، رئیس بیمارستان پاستور نو
  • دکتر مهدی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه ایران
  • دکتر علی محمد مصدق راد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر حجت رحمانی، مدیر منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
  • دکتر عباس وثوق مقدم، عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
  • دکتر امیرحسین تکیان، معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتر داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در امور زیربنایی و تحول