دبیر

دکتر محمدرضا رضوی

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

اعضاء

دکتر داریوش مبصر، معاونت پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
دکتر ضیاء بیگدلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس امانی، رییس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه
مهندس سلیمی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی– خارجی