دبیر

  مهندس سید کمال الدین میرنظامی
  مدیر گروه توسعه منطقه ای پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

  اعضاء

  • سعید طالع شایان، پژوهشگر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
  • هامون طماسبی، دبیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
  • مهدی روح اللهی، رئیس اندیشکده پایا
  • محمد حسین پاپلی یزدی، هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس
  • علیرضا فراهانی، مشاور توسعه منطقه ای
  • روح الله حمیدی مطلق، مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
  • علی ملکی، قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریف
  • حجت الله ورمزیاری، مرکز پژوهش‌های مجلس
  • محمد تقی فرور، رئیس کنسرسیوم بین‌المللی قرق‌های بومی
  • مونا کنعانیان، عامل توسعه خوشه فرش در کرمان و فعال توسعه منطقه ای
  • محمد حسین حسین زاده، مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت
  • رضا تازیکی، فعال توسعه منطقه ای
  • روح الله ایزدخواه، مشاور توسعه منطقه ای
  • مهدی شفیعی، مدیرعامل موسسه نواندیشان توسعه مشارکت مهر

  محورها

  1. تنظیم گری توسعه منطقه ای
  2. رویکردها و الزامات آمایش سرزمین به منظور توسعه منطقه ای
  3. حکمرانی و تفویض اختیارات در سطح منطقه ای
  4. نقش حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در پیشبرد توسعه منطقه ای