دبیر

  دکتر بهرام صلواتی
  پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف - موسسه مطالعات جمعیتی/ حوزه مهاجرت بین الملل

   

  اعضاء

  • دکتر محمد جلال عباسی شوازی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- رئیس موسسه مطالعات جمعیتی/ حوزه جمعیت و مهاجرت
  • دکتر رسول صادقی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی/ حوزه جمعیت و مهاجرت
  • دکتر فریده فراهانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی/ حوزه جمعیت، سلامت و رفتارهای جنسی
  • دکتر فاطمه مدیری، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی-حوزه جمعیت خانواده و زنان
  • دکتر ولی اله رستم علی زاده، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی-حوزه مهاجرت داخلی
  • دکتر مجید کوششی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران
  • دکتر محمد میرزایی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران / استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
  • دکتر میثم نریمانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری- حوزه مهاجرت
  • دکتر مرتضی بیرنگ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان-حوزه مهاجرت بین الملل
  • دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
  • دکتر محمد اسلامی، معاون دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
  • مهندس سیاوش خالدان، حوزه مهاجرت بین الملل

  محورها

  "نشست تخصصی اول: ""مسایل و چالشهای جمعیتی در کشور "" مشتمل بر: تغییرات ساختار سنی جمعیت: جوانی، میانسالی و  سالخوردگی  
  چالشهای تشکیل خانواده: ازدواج و طلاق
  مسایل سلامت و بهداشت جمعیت
  جمعیت و منابع و توسعه پایدار
                           
  میزگرد تخصصی اول:  سیاستگذاری و تنظیم گری جمعیت : با حضور: قانونگذاران و سیاستگذاران، جمعیت شناسان و محققین، کارشناسان و اصحاب رسانه در حوزه جمعیت                            
  "نشست تخصصی دوم: ""مسایل و چالشهای مهاجرتی در کشور "" مشتمل بر: چالش داده های آماری مهاجرت  در کشور
  مهاجرتهای شهری، استانی و منطقه ای
  چالشهای زیست محیطی و مهاجرت
  مسائل اقامت و تابعیت اتباع خارجی در کشور
  چالش مهاجرت و بازگشت تخبگان و افراد مستعد
                      
  میزگرد تخصصی دوم:  سیاستگذاری و تنظیم گری مهاجرت : با حضور: سیاستگذاران  و  دست اندرکاران، اساتید و محققین، کارشناسان و اصحاب رسانه در حوزه مهاجرت داخلی و بین المللی در کشور