دبیر علمی کنفرانس

    دکتر کیومرث اشتریان

    تحصیلات

    •    فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کاناد
    •    عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران