اهداف برگزاری

  مطرح شدن جدیدترین دستاوردها و چالش‌های سیاست‌گذاری در عرصه نظر و عمل
  پیوند نظر سیاست‌گذاری عمومی با مسائل و مشکلات عرصه‌های عمومی کشور
  ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌ای در بین محققان رشته‌های مختلف علاقه مند به مسائل عمومی
  گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری با حکومت و مراکز سیاست‌گذاری و اداره کشور
  عمومی‌سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی در میان آحاد جامعه
  تحلیل و بررسی بعضی تجارب سیاست‌گذاری عمومی در ایران