زمان و آدرس محل برگزاری

    زمان برگزاری
    13 و 14 بهمن 1397 (2 و 3 فوریه 2019)

     

    مکان برگزاری
    تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما