عنوان نشست:

  مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه

   

        

   

  عنوان نشست:

  کارآفرینان بزرگ، لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان​ 

   

                  

                                                                                                           

  عنوان نشست:

  بازار کلیه: نجات جان یا کالا شدن انسان؟

   

   

  عنوان نشست:

  انحصار در صدور مجوز کسب و کار؛ امینت شغلی یا ویژه‌خواری؟

   

   

  عنوان نشست:

  نقد و بررسی بانکداری توسعه در طرح بانکی مجلس

   

   

  عنوان نشست:

  فرصت سوزی تاریخی در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور

   

   

  عنوان نشست:

  بورس گفتار

   

   

  عنوان نشست:

  طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

   

   

  عنوان نشست:

  چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران