درباره کنفرانس

   

         

  1. هزینه بسته های حمایتی به صورت زیر می باشد:

  بسته حمایتی نوع   1: ششصد میلیون ریال

  بسته حمایتی نوع 2: یک میلیارد ریال

  بسته حمایتی نوع 3: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

  بسته حمایتی ممتاز : سه میلیارد ریال

   

  • دریافت بسته حمایتی ممتاز منوط به تایید کمیته منتخب شورای سیاست گذاری کنفرانس می باشد.

  2. مدعوین شامل وزرا، معاونین وزرا و نمایندگان مجلس می باشند.

  دریافت فایل PDF بسته های حمایتی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 فایل PDF بسته های حمایتی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی 0 کیلوبایت