جایزه بهترین ویدیوهای سیاستی

    به 3 نفر اول برگزیده در این بخش (در صورت اخذ حداقل امتیازات لازم) به ترتیب جایزه نقدی 15، 10 و 5 میلیون تومانی تعلق خواهد گرفت. از صاحبان ویدیوهای سیاستی که واجد استانداردهای لازم باشند، برای تهیه مستندی در صدا و سیما و سایر نهادهای مرتبط حاکمیتی دعوت به عمل خواهد آمد.