راهنمای تدوین ویدیوی سیاستی

    برای ساخت ویدیوی سیاستی می‌توانید از فیلمهای واقعی (ولو غیرحرفه‌ای و با موبایل)، انیمیشن، فتوکلیپ یا ترکیبی از همه اینها استفاده نمایید. محتوای فیلم در مرتبه اول و کیفیت هنری فیلم در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند.

    (به زودی نمونه هایی از ویدیوی سیاستی شامل اثربخشی سیاستی و ایده سیاستی بارگذاری خواهد شد.)