راهنمای تدوین ویدیوی سیاستی

    برای ساخت ویدیوی سیاستی می‌توانید از فیلمهای واقعی (ولو غیرحرفه‌ای و با موبایل)، انیمیشن، فتوکلیپ یا ترکیبی از همه اینها استفاده نمایید. محتوای فیلم در مرتبه اول و کیفیت هنری فیلم در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند.