ویدئوهای سیاستی

    معرفی ویدئوی سیاستی

     

    سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برای اولین بار در کشور امکان ارائه ویدیوهای سیاستی و داوری آنها را فراهم نموده است. ویدیوی سیاستی، فیلمی 2 تا 4 دقیقه‌ای است که به توضیح اثربخشی سیاستی یک فرد یا نهاد یا ارائه ایده‌ای بدیع برای حل یکی از مشکلات مهم مملکت می‌پردازد. اثربخشی سیاستی باید شامل تبیین معضل، ایده محوری برای حل معضل، فرایندهای طی شده برای  تحقق ایده مذکور و دستاوردها باشد. ایده سیاستی تبیین خلاء یا معضل کلیدی و ایده اصلی حل معضل مذکور را پوشش می‌دهد.

     

    تکمیلیه: با توجه به درخواستها، سقف ویدیوی سیاستی به 6 دقیقه افزایش یافت.