اهداف و ضرورت برگزاری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

    «کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» باهدف گردهمایی و تعامل محققان و سیاست‌گذاران حول موضوعات اساسی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی نظیر الگوهای حکمرانی و تنظیم‌گری، معضلات اقتصاد ایران، راهکارهای بهبود فضای کسب‌.کار، حکمرانی در عصر دیجیتال، نظام حقوقی – قضایی، نظام تقنین، نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت، مباحث توسعه‌ای، حوزه بین‌الملل و چالش‌های مرتبط با فرهنگ و جامعه و مسائل زیست محیطی برگزار می‌شود. در این رویداد جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارها در هر یک از حوزه‌ها در کنار آخرین اثربخشی‌های سیاستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    تجربه 40 ساله نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی بعد از انقلاب اسلامی با موفقیت‌ها و چالش‌هایی همراه بوده است. به اشتراک‌گذاری این تجربیات ازیک‌سو و ارائه جدیدترین دستاوردهای محتوایی از سوی دیگر، مسیر را برای اتخاذ الگوی حکمرانی مناسب گام دوم انقلاب هموارتر خواهد نمود. سرعت تغییرات و پیچیدگی چالش‌های پیش روی کشور و اثبات ضعف و ناکارامدی برخی از رویکردهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، لزوم تغییر و اصلاح در قواعد حکمرانی کشور را آشکار نموده است. از سوی دیگر لزوم مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم در اداره کشور که یک نمود آن در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور متجلی می‌شود، بیش از پیش روشن شده و نیاز به شکل‌گیری فضای گفت‌وگو و تعامل در این حوزه به شدت احساس می‌شود.

    بررسی موردی برخی از سیاست‌های تجربه‌شده در سال‌های اخیر، نه تنها به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد تا از نظرات خبرگان آن حوزه مطلع شده و در تصمیم‌گیری‌های آتی استفاده نماید، بلکه در رویکردی کلان‌نگر مقدمه‌ای بر بازطراحی و پیاده‌سازی نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور متناسب با گام دوم انقلاب خواهد بود. اطلاع از مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی توسط بخش دولتی و شکل‌گیری فضای تعامل میان سیاستگذاران و محققان و صاحبان کسب‌وکار برای حل این معضلات نیازمند بستری است که فرصت تعامل را در اختیار بازیگران مختلف این عرصه قرار دهد. 

    موفقیت در گام دوم انقلاب مستلزم به روز رسانی الگوی حکمرانی کشور و همچنین استفاده موثر از ظرفیت نسلهای جدید در سطوح کلان اداره کشور است. تحقق این موارد به راحتی امکانپذیر نیست و نیاز به طراحی هوشمندانه و سنجیده‌ای دارد. بر این اساس، شورای سیاستگذاری عنوان و موضوع اصلی سومین کنفرانس سالانه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی را «گذار به نسل جدید حکمرانی» قرار داده است.