برگزاری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ویژه محورهای مبانی اسلامی سیاستگذاری و سیاستگذاری فرهنگ


برنامه کمیته های تخصصی مبانی اسلامی سیاستگذاری و سیاستگذاری فرهنگ از  کمیته های 18 گانه اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگ، 25 و 26 بهمن ماه در قم برگزار می شود.

دکتر محمود حاجیلویی، دبیر کمیته تخصصی فرهنگ اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت دانشگاه ها، اندیشکده ها و نهادهای حاکمیتی در 18 عرصه سیاستی در 13 و 14 دیماه در سالن همایشهای کوثر صدا و سیما برگزار شد.

وی با بیان اینکه از این 18 عرصه؛ دو عرصه تخصصی مبانی اسلامی سیاستگذاری و سیاستگذاری فرهنگ این کنفرانس را دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در 25 و 26 بهمن ماه در قم برگزار خواهد کرد،افزود: این برنامه با مشارکت و حمایت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، فرهنگستان علوم اسلامی و پژوهشگاه فقه نظام در دو نیم روز برگزار می شود.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: پنل تخصصی «الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی» با حضور حجت الاسلام دکتر محمد تقی سبحانی(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و حجت الاسلام دکتر محسن الویری(عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم ع) در روز چهار شنبه و پنل تخصصی «چرایی اجرایی نشدن سند مهندسی فرهنگی کشور» با حضور آقایان صفار هرندی ( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)،  دکترجمشید جعفر پور (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس)، دکترمحمد اسحاقی (معاون هماهنگی و برنامه ریزی دبیر خانه شورایعالی انقلاب فرهنگی) و دکترکیومرث اشتریان (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت) در روز پنج شنبه برگزار خواهد شد.

حاجیلویی با اشاره به اینکه «نسبت تفقه دینی و سیاستگذاری عمومی» موضوع محوری سخنرانی های این همایش علمی خواهد بود،گفت: این موضوع را آیت الله محسن اراکی مبتنی بر نظریه فقه نظام و آیت الله میرباقری مبتنی بر نظریه فقه سرپرستی، ارائه خواهند کرد.

لازم به ذکر است میهمان ویژه این همایش، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دکتر محسن رضایی خواهد بود.