اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در روزهای 13 و 14 دی ماه 1396


اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در روزهای 13 و 14 دی ماه 1396 برگزار گردید. برای مشاهده تصاویر به گالری تصاویر مراجعه نمایید.