برگزاری جلسه دوازدهم شورای دبیران کارگروه‌های علمی و تخصصی


دوازدهمین جلسه شورای دبیران کارگروه‌های علمی و تخصصی با حضور دکتر علی ملکی  و دکتر کیومرث اشتریان دبیران اجرایی و علمی کنفرانس در تاریخ 28 آذر 96 در پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت برگزار گردید.