حضور دکتر محسن رضایی در یازدهمین جلسه دبیران کمیته های علمی - تخصصی


دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یازدهمین جلسه دبیران کمیته های علمی - تخصصی حضور یافتند.