تمدید ثبت نام دانشجویی تا 15 آذر ماه 1396


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که ثبت نام دانشجویی تا 15 آذر ماه 1396 تمدید گردید.