دومین جلسه کمیته مالیاتی برگزار شد.


دومین جلسه  کمیته مالیاتی روز چهارشنبه ۱ آذر   از ساعت ۱۸ الی ۲۰ شب در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه  آقایان دکتر وصال (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) ، غفارزاده (مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم)، دکتر نصیری اقدم (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)) و  دکتر مروی (مدیرگروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ) حضور داشتند. با توجه به محورهای مطرح شده در جلسه اول و گستردگی آن‌ها، در این جلسه در مورد محورهای مورد تمرکز در اولین کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی جمع‌بندی صورت گرفت و محتوا و قالب برنامه‌های کمیته‌ مالیاتی در آن تعیین شد. سخنرانان و برنامه دقیق کمیته مالیاتی به زودی اعلام خواهد شد.