برگزاری دومین جلسه کمیته علمی-تخصصی آموزش و پرورش


دومین نشست کمیته علمی- تخصصی آموزش و پرورش با حضور دبیر کمیته علمی (فاطمه گیتی پسند)، رییس کمیته (دکتر نوید ادهم) و اعضای محترم کمیته (آقای دکتر صادق‌زاده قمصری، دکتر سید مجتبی امامی، دکتر رعنایی، دکتر مجتبی امیری، دکتر بهروز کاظمی) و جمعی از مشاوران و کارشناسان دبیرخانه در محل شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شد. در این جلسه محورهای همایش مورد بررسی نهایی قرار گرفت.