برگزاری اولین جلسه کمیته علمی – تخصصی علم و فناوری


اولین جلسه کمیته علمی- تخصصی علم و فناوری کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی با حضور اعضای این کمیته در روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، دکتر کاظمی در رابطه با دلیل محول کردن این وظیفه به مرکز گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همانطور که در تعریف چشم‌انداز آن آمده است، به عنوان مهمترین نهاد تخصصی در حوزه سیاستگذاری و جریان‌سازی گفتمان علم و فناوری فعال در کشور و منطقه در نظر گرفته شده و تمام زیرساخت های لازم برای آن آماده و در برنامه استراتژیک مرکز تعریف شده است.
سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، "کمک به سیاست گذاران علم و فناوری در کشور، بر اساس رویکردهای علمی و عملیاتی" را به عنوان یکی از انتظارات از برگزاری کنفرانس "حمکرانی و سیاستگذاری عمومی" نام برد و تصریح کرد. ایشان، ارزیابی سیاست‌های تدوین شده در گذشته و بررسی این مسئله که آیا این سیاست‌ها به اهداف خود رسیده اند یا خیر، را از موارد دیگری دانستند که در این کنفرانس باید به آن پرداخته شود. از آنجایی که برای انجام این ارزیابی، دسترسی به داده اهمیت دارد، زیر ساخت لازم در مرکز با ایجاد شبکه سیاست‌پژوهی ملی تهیه شده است.
در ادامه اولین جلسه کمیته علمی، دکتر باقری‌مقدم درباره نحوه اجرای کنفرانس گفت: اینکه بخش‌های مختلف کنفرانس ملی "حمکرانی و سیاستگذاری عمومی" به مراکز مختلفی سپرده شده، ایده خوب و تاثیرگذاری است. با توجه به زمینه فعالیت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در حوزه علم و فناوری، کمیته علمی بخش علم و فناوری کنفرانس در مرکز تشکیل شد. رئیس کمیته علمی- تخصصی بخش علم و فناوری کنفرانس، اظهار امیدواری کرد با برگزاری موفق و اثر بخش این کنفرانس، نهادها و مراکز در کشور، بیشتر از توانایی‌ها و امکانات خود برای تولید محتوای چنین کنفرانس‌هایی استفاده کنند.
سپس دکتر رضا نقی‌زاده به عنوان دبیر کمیته، به معرفی کنفرانس و بخش‌های مختلف آن پرداخت. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: بخش علم و فناوری این کنفرانس سه هدف کلیدی مطرح شدن جدیدترین دستاوردها و چالش‌های سیاستگذاری در عرصه نظر و عمل، سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری در کشور و ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌­ای در بین محققان رشته‌های مختلف علاقمند به مسائل سیاستگذاری علم و فناوری را دنبال می­‌کند.
در ادامه محورهای ۱. بررسی چالش‌ها و مسائل پیش روی ساختار سیاستگذاری علم و فناوری در کشور، ۲. بررسی راهکارهای سیاستی اتصال دستاوردهای پژوهشی، علمی و فناورانه به نیازهای عمومی کشور، ۳. چالش‌ها و راهکارهای سیاستی توسعه منطقه‌ای علم و فناوری و نوآوری در کشور و ۴. بررسی راهکارهای سیاستی توسعه نظام گرنت در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به عنوان محورهای پیشنهادی دبیرخانه بخش علم و فناوری کنفرانس مطرح گردیدند.
این نشست با اظهار نظر اعضای کمیته، راجع به محورهای بخش علم و فناوری کنفرانس ادامه یافت و محورهای زیر به عنوان محورهای بخش علم و فناوری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی انتخاب شدند:

  1. بررسی ساختارهای سیاست گذاری با بررسی موردی شرایط ایران (تعریف سیاست و سیاستگذار، فرآیند سیاست گذاری)
  2. اتصال سیاست گذاری علم و فناوری به نیازهای عمومی کشور
  3. ارتباط سیاست­‌های علم و فناوری به سایر سیاست‌­های کشور (اقتصاد مقاومتی، توسعه صنعتی و ...)
  4. بررسی سیاست­‌های علم و فناوری در ایران و سایر کشورها

در انتهای جلسه نیز مقرر گردید تا در جلسه دوم کمیته علمی- تخصصی بخش علم و فناوری، در مورد رویدادهای مرتبط با هر محور تصمیم­‌گیری و برنامه­ ریزی شود.