برگزاری سومین نشست کمیته علمی – تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


سومین نشست کمیته علمی – تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با حضور دبیر (صالح رشید حاجی خواجه لو) و اعضای محترم کمیته از جمله؛ دکتر احمد فضائلی (معاون پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دکتر محمود ابوالقاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) دکتر رضا محمدی (رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی و اعتبارسنجی سازمان سنجش آموزش کشور)، دکتر رضا منیعی (عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی)، دکتر حسینعلی جاهد (عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی ره و معاون مرکز برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد)، دکتر حمید مهدیان (از معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور)، دکتر رضا مهدی (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر داود ثمری (مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج) و کارشناسان دبیرخانه اجرایی کمیته آموزش عالی، روز سه‌شنبه ۲۵  مهرماه ۱۳۹۶ در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید.

در این جلسه، پنل‌های زیر بعد از بحث و بررسی به تصویب اعضای کمیته رسید:
پنل اول: انسجام‌بخشی حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی
پنل دوم: بررسی و تحلیل سیاست‌های گسترش آموزش عالی

همچنین، در این جلسه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را درباره ترکیب اعضای پنل‌ها ارائه دادند که بعد از طرح و نهایی‌سازی با اعضای پیشنهادی، به اطلاع خواهد رسید.