دومین نشست مشترک کمیته‌‌ های علمی - تخصصی آب و کشاورزی و محیط‌زیست


دومین جلسه کمیته مشترک علمی– تخصصی «آب و کشاورزی» و «محیط‌زیست» کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با حضور ۱۲ نفر از اعضای کمیته در روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶، در سالن جلسات پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای سید ابوالفضل میرقاسمی دبیر هر دو کمیته علمی– تخصصی، مقدمه‌ای در خصوص اهمیت برگزاری کنفرانس و لزوم توجه به موضوع محوری کنفرانس –تنظیم‌گری- بیان کرد؛ پس از بحث و تبادل‌نظر بین اعضای کمیته‌ها، ساختار برگزاری پنل‌های چالشی و محورهای اصلی و اولویت‌دار کنفرانس در دو کمیته "آب و کشاورزی" و "محیط‌زیست" مشخص گردید.
در انتهای جلسه نیز مقرر گشت با هماهنگی با سایر اعضا، سومین جلسه مشترک هر دو کمیته در هفته بعد برگزار گردد.