برگزاری دومین جلسه کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی


دومین جلسه کمیته علمی – تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست­گذاری عمومی با حضور اعضای کمیته روز سه­شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ در سالن جلسات مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی و عضو کمیته علمی – تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست­گذاری عمومی، ضمن خوش آمدگویی، ابراز امیدواری کردند با نظر بر اینکه کنفرانس در سطح خیلی بالایی برگزار می­گردد و از اساتید و برجستگان حوزه‌های مختلف دعوت به عمل می­آید، انشاالله بستری فراهم شود که با مشارکت اندیشمندان حوزه آموزش عالی در این همایش، و ارائه نقدها، نظرات و پیشنهادات، اثرات مثبتی در بعد سیاست­گذاری و تصمیم­گیری این حوزه شاهد باشیم.
در ادامه جلسه، آقای صالح رشید حاجی خواجه لو، دبیر کمیته علمی – تخصصی آموزش عالی ضمن تشکر از خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی جهت میزبانی این جلسه، به ارائه گزارشی از مصوبات جلسه اول و محورهای کنفرانس پرداختند.
سپس، آقای دکتر فضائلی، معاون پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به موضوعات و مسائلی همچون؛ نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در حکمرانی و سیاستگذاری سایر حوزه­های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...، رصد و تحلیل انتقادی روند شاخص­های کلان و خرد آموزش عالی، علم و فناوری در دو بعد ملی و بین­المللی، نقد نقشه جامع علمی کشور و همچنین نقش آموزش عالی در تمدن­سازی اسلامی - ایرانی در محورهای کنفرانس تأکید کردند و مقرر گردید این مباحث در محورهای کنفرانس لحاظ گردد.
در ادامه جلسه، اعضای کمیته علمی به چگونگی برگزاری و عناوین پیشنهادی پنل­ها پرداختند و مقرر گردید پنل­های تخصصی با تأکید بر محورهای اصلی و فرعی کنفرانس و با مشارکت منتقدین و نیز مسئولان سابق و فعلی حکمرانی و سیاستگذاری نظام آموزش عالی کشور مرتبط با عناوین مصوب برگزار گردد. همچنین، اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را درباره ترکیب اعضای پنل­ها ارائه دادند.
در پایان جلسه، در راستای گفتمان­سازی و تحقق اهداف این کنفرانس، مقرر گردید تا زمان برگزاری کنفرانس، مصاحبه­های خبری، مناظرات تلویزیونی و یاداشت­های سیاستی در ابعاد مختلف کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی تهیه گردد.
دبیر کمیته علمی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، جناب آقای صالح رشید حاجی خواجه لو مدیر گروه سیاست­پژوهی علم و فناوری پژوهشکده سیاست­پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت بوده و و دبیرخانه آن در این پژوهشکده مستقر می­باشد.