برگزاری اولین جلسه کمیته علمی - تخصصی آموزش و پرورش کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی


اولین نشست کمیته آموزش و پرورش در تاریخ ۹۶/۷/۱۸،با حضور دکتر علی ملکی، قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی  کنفرانس و همچنین برخی از اعضای کمیته از جمله  آقای دکتر عباس صدری (رئیس سازمان آیسسکو)، آقای دکتر صادق زاده قمصری (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، آقای دکتر رعنایی (معاون آقای دکتر نوید ادهم از شورای عالی آموزش و پرورش)، آقای دکتر رون به نمایندگی از حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم خانم دکتر گیتی پسند دبیر کمیته آموزش و پرورش و جمعی از مشاورین و کارشناسان دبیرخانه در محل پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این نشست، محورهای کمیته آموزش و پرورش بررسی شد که به زودی اعلام خواهد شد.