برگزاری نشست کمیته اشتغال


اولین نشست کمیته اشتغال در تاریخ ۹۶/۷/۱۰، با حضور برخی از اعضای کمیته از جمله دکتر یگانه موسوی جهرمی(استاد دانشگاه پیام نور)، دکترمحمد علی فرزین، دکتراصغر نوراله زاده (مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید)، و دکتر محمد صادق علی پور(استادیار پژوهشکده آمار) در محل پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این نشست، موضوعات مربوط به مقالات مورد پذیرش این کار گروه بررسی شد که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.