برگزاری نشست مشترک دبیران کمیته‌های تخصصی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


دومین نشست مشترک دبیران کمیته‌های تخصصی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با حضور دکتر علی ملکی، قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی  کنفرانس و دبیران کمیته‌های تخصصی، روز گذشته در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر ملکی به تشریح مفهوم «تنظیم‌گری در حاکمیت و سیاستگذاری عمومی» به عنوان تم و موضوع اصلی کنفرانس پرداخت؛ به گفته وی، با شروع فرآیند واگذاری امور تصدی‌گری دولت‌ به بخش‌های غیردولتی، یکی از نقش‌ها و وظایف اصلی دولت، «تنظیم‌گری» و یا «رگولاتوری» است که البته در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد. این در حالی است که در کشور ما، ساختارهای دولت هنوز برای ایفای چنین نقشی آمادگی لازم را ندارد. این امر، اهمیت و لزوم برگزاری کنفرانس حاکمیت و سیاستگذاری را با تمرکز بر موضوع «تنظیم گری» آشکار می‌کند.

در ادامه جلسه، هر یک از دبیران گروه‌ها به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در زمینه مباحث محتوایی و اجرایی کنفرانس و نیز خلاصه ای از عملکرد، و برنامه‌های کارگروه خود پرداختند