برگزاری دومین نشست کمیته سلامت


 دومین نشست کمیته سلامت در تاریخ 96/8/9،با حضور دکتر علی ملکی، قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی  کنفرانس و همچنین برخی از اعضای کمیته از جمله  آقای  دکتر محمدحسین سالاریان زاده (مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت)، دکتر عباس وثوق مقدم(عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی)، دکتر محمد جهانگیری(معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی)، دکتر علی محمد مصدق راد(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر مینو علیپور به نمایندگی از دکتر امیرحسین تکیان (معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران) و دکتر ملک زاد دبیر کمیته سلامت در سازمان نظام پزشکی کل کشور برگزار شد. در این نشست، محورهای و برنامه روز کنفرانس کمیته سلامت   بررسی شد که به زودی اعلام خواهد شد.