برگزاری اولین جلسه کمیته نظریه ها و ساختارهای سیاستگذاری و حکمرانی


اولین جلسه کمیته نظریه ها و ساختارهای سیاستگذاری و حکمرانی روز پنجشنبه اا آبان از ساعت 8 الی 10 صبح در  اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر کیومرث اشتریان هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر علمی کنفرانس، مهندس مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت، دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر علی صفدری «معاون نوسازی اداری» سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور، دکتر نورالله قیصری هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر احسان خاندوزی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر صناعی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر امامیان رییس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری، دکتر مصطفی زمانیان و دکتر ثنایی حضور داشتند. با توجه به اینکه این کمیته تنها کمیته در کنفرانس است که به مباحث نظری و دانش سیاستگذاری می­پردازد قرار شد تا نام کمیته از پارلمان قانونگذاری و حکمرانی به «نظریه ها و ساختارهای سیاستگذاری و حکمرانی» تغییر یابد که شمولیت بیشتری داشته باشد. محورهای اصلی کمیته که در این جلسه تصویب شدند عبارتند از حکمرانی کلان در جمهوری اسلامی ایران، ساختارهای تنظیمگری، نهادهای سیاست پژوه و مشاوره ای و شفافیت و پاسخگویی. در این جلسه محورهای موضوعات انتخاب شدند و قرار  شد تا در جلسه آتی محورهای جزیی برای فراخوان مقاله نهایی شود. جلسه آتی روز پنج شنبه مورخ 25 آبان برگزار خواهد شد.