گزینه های تنظیم گری در سیاست های تغییر اقلیم

این کارگاه به پیشرفت های اخیر نظری و عملی در طراحی، تطبیق و استفاده از ابزارهای تنظیم گری در کاهش گازهای گلخانه ای می پردازد. این کارگاه در چند بخش ارائه شده و در طی آن مثال های مختلف در سطوح تصمیمی گیری بین المللی و ملی مورد توجه قرا میگیرد. توجه خاص این کارگاه، به مثال هایی از تصمیمات اتحادیه اروپا در تنظیم گری معطوف می شود، چرا که قانون اتحادیه اروپا در مقایسه با چندین حوزه قضایی دیگر، مقررات سختگیرانه تری به منظور کاهش گازهای گلخانه ای وضع کرده است. استفاده ازمقررات مبتنی بر بازار وابزارهای تجاری انتشار گازهای گلخانه ای، نقش دادگاه ها در ارزیابی گزینه های موجود، استفاده از ابزارهای تنظیم گری با تمرکز بر قانون اخیر این اتحادیه در این زمینه و تنظیم گری با استفاده از ابزارهای تجاری انتشار گاز بوسیله ی تسهیلات و مشوق های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، از دیگر عناوین مورد بحث در کارگاه خواهد بود.

مدرس:

دکتر مرجان پیترز

استاد حقوق و سیاست گذاری زیست محیطی دانشگاه ماستریخت هلند

زمان:

 

سه شنبه 12 دی 1396، ساعت 13:30 تا 17

مکان:

دانشگاه صنعتی شریف

هزینه:

50000 تومان (آزاد)

20000 تومان (دانشجویی)

پوستر کارگاه: