بررسی حقوقی چالش های بین المللی آب، محیط زیست و نفت وگاز

در این مجموعه کارگاه ها، چالش های مسائل حقوقی و قانونی در سطح بین المللی در حوزه استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به طور خاص این مباحث در سه کارگاه برگزار می گردد. کارگاه حوزه منابع نفت، گاز و امنیت انرژی،  کارگاه قوانین حوزه تامین و امنیت آب و در نهایت کارگاه قوانین بهره برداری از منابع زیست محیطی.

در کارگاه اول، معرفی اصول پایه ای حقوقی و قانونی در حوزه ی منابع طبیعی مشترک (بین مرزی) و فرامرزی خواهد بود. تاکید این بخش بر روی ارائه یک بحث ساده و کاربردی در مورد فرآیند ها و قواعد قانونی حاکمیتی در استخراج و بهره برداری از منابع مختلف انرژی و کلیه فعالیت های مربوط به آن می باشد.

کارگاه دوم به مرور کلی بر ابزارهای جهانی، منطقه ای و بین ایالتی، مناسبات و قواعد بین المللی حوضه های آبریز و منابع آب می پردازد. در این بخش پیرامون مسائل مهم قانونی که در زمینه بهره برداری و حفاظت از منابع آبی، شامل استفاده عادلانه و پایدار و حل و فصل اختلافات احتمالی وضع و اجرا شده اند، تبادل نظر خواهد شد.

در کارگاه پایانی نیز اصول و مکانیزم های حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و بین المللی و ابزار های قانونی خاص (توافقنامه های بین المللی، قوانین، مقررات ملی و دستورالعمل های "قانون نرم") مربوط به ایالات و شرکت هایی که در استخراج منابع معدنی و تولید انرژی دخالت دارند، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این مجموعه کارگاه ها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

مدرس:

دکتر سرگی وینوگرادوف

Dr. Sergei Vinogradov

دکترای تخصصی از دانشگاه ایالتی مسکو

استاد دانشگاه داندی اسکاتلند

مجری پروژه LLM

زمان:

کارگاه اول: 16 و 17 دی ماه 1396

کارگاه دوم: 18 و 19 دی ماه 1396

کارگاه سوم: 20 و 21 دی ماه 1396

مکان:

 دانشگاه صنعتی شریف

هزینه:

هزینه ثبت نام هر کارگاه یک میلیون تومان می باشد.

پوستر کارگاه:

برنامه کارگاه ها:

کارگاه حوزه منابع نفت، گاز و امنیت انرژی

کارگاه قوانین حوزه تامین و امنیت آب

کارگاه قوانین بهره برداری از منابع زیست محیطی