دبیر

دکتر علی مروی

مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

 

اعضاء

  •  احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
  • الله محمد آقایی، مشاور وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  • احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی
  • دکتر محمد وصال، عضو هییت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر علی نصیری اقدم، دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی
  • سینا ضیایی، دبیر اجرایی کمیته

محورها

1. جایگاه نظام مالیاتی در حکمرانی مطلوب اقتصاد
a.  نقش مالیات در حرکت به سمت اقتصاد غیرمتکی به نفت
b.  مالیات به عنوان ابزاری موثر برای تنظیم‌گری کارآمد
c.  اعوجاجات ناشی از نظام مالیاتی (بحث خنثی بودن نظام مالیاتی)
d.  مالیات و محیط کسب‌وکار
e.  تعامل نظام مالیات و نظام رفاهی
f.  مالیات و بخش غیر رسمی
2. حکمرانی مطلوب و یکپارچه نظام مالیاتی
a.  چارچوب حکمرانی بهینه نظام مالیاتی
i.  هزینه‌های تمکین و جمع‌آوری  (compliance costs and administration costs)
ii.  شفافیت نظام مالیاتی
1.  شفافیت عملکردی: روشن‌بودن قوانین و مقررات سازمان و پیچیده نبودن آن‌ها (بخشنامه‌های متنوع) +‌ میزان بهینه پیچیدگی
2.  شفافیت هزینه‌کردی (گزارش عملکرد دولت در مورد نحوه تخصیص درآمدها): مطالعه تطبیقی (earmarking , …)، ارتباط دولت محلی و ملی
iii.  عدالت مالیاتی:‌ عدالت مالیاتی و ایجاد حس اعتماد به ماموران مالیاتی
iv.  انعطاف مالیاتی: ناظر به تغییرات شرایط چه در سطح خرد (رفتار با مودیان بد حساب و ...)  و چه در سطح کلان  (رکود و ..)
v.  سایر موارد: مالیات ستانی در کشورهای نفتی، رابطه مالیات نوین با خمس، نرخ بهینه مالیاتی و دینامیک آن، ...
b.  چالش‌های اجرایی-عملیاتی
i.  پایگاه‌های اطلاعاتی و چالش‌های دسترسی به اطلاعات
ii.  بسترهای فنی اجرا
iii.  مالیات و مناطق آزاد
iv.  میزان اثرگذاری معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و اثر آن‌ها بر پایه مالیاتی
v.  رابطه بین مطالعات نظری و اجرا (ضمانت اجرایی)
vi.  چالش‌های اجرایی مختص مالیات بر ارزش افزوده
vii.  فرایند دادرسی مالیاتی
viii.  فساد و رشوه در نظام مالیاتی
3. موضوعات داغ و کلیدی روز
a.  تراکنش‌های بانکی و لایحه صندوق فروش
b.  لایحه مالیات بر ارزش افزوده
c.  فساد و رشوه در نظام مالیاتی
4. چشم‌انداز و اصلاحات
a.  پیشنهادات اصلاحی و چشم انداز پیش روی نظام مالیاتی
b.  تعیین مسیر مشخص برای آینده کنفرانس