دبیر

آقای سعید نریمان
 

اعضاء

 • دکتر علی اصغر پورعزت، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر مجید وحید، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر ملک‌محمدی، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر علی صناعی، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر ابراهیم محسنی، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر کیومرث اشتریان، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر احسان خاندوزی، هیات علمی دانشگاه علامه
 • دکتر سیدمجتبی امامی، هیات علمی دانشگاه امام صادق
 • دکتر علی رضا علی احمدی، هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
 • دکتر نورالله قیصری، هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، هیات علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر لطف‌الله فروزنده، هیات علمی تربیت مدرس
 • دکتر مهدی مرتضوی
 • دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس
 • دکتر علی صفدری، معاون سازمان اداری استخدامی
 • مهندس مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت
 • دکتر علی احمدی، رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت
 • دکتر جلیل محبی، رییس دفتر حقوق مرکز پژوهشیها
 • دکتر علی رضا شاهپری، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی
 • دکتر محمود عسگری آزاد
 • دکتر مهدی  ثنایی   
 • دکتر مصطفی زمانیان  
 • دکتر وحید خاشعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

محورها

1- حکمرانی کلان در ایران
چالشهای نهاد اجرا و قانون گذاری
موانع اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان در کشور
اصول و ویژگیهای شیوه قانون نویسی
نسبت سیاستگذاران با اجرای سیاست
نظام انتخابات و اثرات آن بر کیفیت حکمرانی(ثبات قانون، ارتقا سیاستگذاری، مدیریت انتخابات و ...)

  
2-  تنظیم‌گری
ساختار سازمان‌های تنظیم‌گر
کنترل فساد و لابی در تنظیم‌گری
تنظیم‌گری مسائل اجتماعی
نقش حاکمیت در تنظیم‌گری
نقش سمن‌ها، مراجع اجتماعی و مردم در تنظیم‌گری
تجربه‌ی شورای رقابت در ایران
تنظیم‌گری بخشی در کشور 
تجربیات جهانی تنظیم‌گری

           

3- سیاست‌پژوهی و نظام اداری
مبانی نظری سیاست¬پژوهی
نقش نهادهای سیاست پژوه در سیاستگذاری
تجربیات ایران و جهان در سیاستگذاری موفق و شکست سیاستها
معیارها و سنجه‌های ارزیابی نظام اداری و فرآیندهای نظارتی
اندازه دولت و استخدام
 تربیت مدیران آینده کشور
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
اطلاعات و نظام اداری

  
4-  شفافیت 
مبانی نظری شفافیت
شفافیت، مشارکت و پاسخگویی
شفافیت و فساد(اداری، سیاسی، اقتصادی)
شفافیت و حکمرانی خوب
الزامات و بایسته های تحقق شفافیت در نظام اداری کشور
شفافیت، آمار، تصمیم‌گیری، ارزیابی، راستی‌آزمایی؛
بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی تحقق شفافیت در ایران
نقش شفافیت در پیشبرد سیاست‌های کلان نظام