دبیر

دکتر محمد حاجیلوئی

مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه(دانشگاه مجازی)

اعضاء

 • دکتر محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ دولت نهم
 • دکترحجت الله ایوبی، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم
 • دکترکیومرث اشتریان، دبیرکمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت
 • حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه، مشاور وزیر و مدیر کل ارشاد قم  در دولت یازدهم
 • دکتر محمد رضا بهمنی، مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ دولت یازدهم
 • دکترمحمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دکتر مهدی  ناظمی اردکانی، دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی کشور
 • دکتر فیروز رازنهان، مدیر فنی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • دکتر منصور واعظی، دبیر اسبق شورای فرهنگ عمومی
 • حجت الاسلام نصراله پژمان فر، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس
 • دکتر محمد هادی همایون، رئیس دانشکده معارف اسلامی و  فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 • دکتر جلال غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • حجت الاسلام سید محمد حسین هاشمیان، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • دکتر  محمود حاجیلویی، مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه(دانشگاه مجازی)
 • دکتر امین متولیان، عضو هيات علمي دانشكاه علوم پزشكي تهران

 

محورها

 • نظریه فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی
 • دین و سیاستگذاری فرهنگی
 • مردم و سیاستگذاری فرهنگی
 • حاکمیت دینی و سیاستگذاری فرهنگی
 • بازخوانی انتفادی تجربه تدوین و اجرای اسناد فرهنگی ملی کشور
 • اسیب شناسی نهادهای رسمی سیاستگذاری فرهنگی
 • بازخوانی نقش نهادهای غیر رسمی در سیاستگذاری فرهنگی
 • تنوع فرهنگی(قومی-مذهبی) و سیاستگذاری فرهنگی
 • رسانه و سیاستگذاری فرهنگی
 • نقش حوزه و دانشگاه در سیاستگذاری فرهنگی