دبیر

دکتر حسینی دولت آبادی

اعضاء

 • دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
 • دکتر سید علی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 • دکتر سیداحسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محمدجواد شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 • دکتر علی مروی، مدیرگروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر صمد عزیز نژاد مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر امین محسنی، انجمن علمی دانشگاه تهران
 • دکتر علی سر زعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و دبیر کمیته علمی
 • سعید عباسیان، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی کمیته

محورها

 • ماهیت حقوقی و ساختار بانک مرکزی
 • استقلال بانک مرکزی و مخاطره تسخیر تنظیم­گری 
 • ارتباط تنظیم‌گری بانکی با سایر اجزای نظام مالی (بیمه، بورس، صندوق های بازنشستگی و ...)
 • ساختار، اعضا، نحوه تصمیم­گیری و چگونگی عزل و نصب ارکان بانک مرکزی
 • شورای فقهی و تنظیم­گری و نظارت شرعی بر عملیات بانکی مؤسسات اعتباری
 • شفافیت، پاسخ­گویی و گزارش­گری بانک مرکزی
 • بانک مرکزی و مدیریت بحران­های بانکی
 • کیفیت تنظیم­گری بانکی
  • خلق پول بانکی
  • ساختار ضمانت و بیمه سپرده­های بانکی
  • رژیم ­های اعسار (ورشکستگی) بانکی
  • الزامات مربوط به سرمایه و نسبت­های نقدینگی مؤسسات اعتباری
  • الزامات احتیاطی کلان بانک­ها
  • الزامات مربوط به افشا و گزارش­گری مالی بانک­ها
  • محدوده­های فعالیت­های مؤسسات اعتباری
  • مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت­ حاکمیت شرکتی بانک­ها