دبیر

دکتر محمد معید ملک زاد

اعضاء

 • دکتر سیدی فر،  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر رسول دیناروند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدحسین سالاریان زاده، مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت
 • دکتر محمدصادق مهدوی، عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج)
 • دکتر رحمت الله حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران
 • دکتر سیدصمد آقامیری،  عضو هیات علمی دانشگاه هلال ایران
 • دکتر کامران باقر لنکرانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی
 • دکتر روح الله حمیدی مطلق، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر مسعود اعتمادیان، عضو هیات علمی دانشگاه ایران
 • دکتر سیدمرتضی سیادتان، رئیس بیمارستان پاستور نو
 • دکتر مهدی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه ایران
 • دکتر علی محمد مصدق راد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر حجت رحمانی، مدیر منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
 • دکتر عباس وثوق مقدم، عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
 • دکتر امیرحسین تکیان، معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در امور زیربنایی و تحول